Prota jest innowacyjnym oprogramowaniem BIM przeznaczonym do projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych, złożonym z czterech modułów. Program Prota umożliwia szybką ocenę i dokładne przygotowywanie konstrukcji budowlanych, automatyczne tworzenie szkiców i projektów, umożliwia tworzenie połączeń i fragmentów stalowych, a także zarządzenie i udostępnianie swoich projektów. Oprogramowanie to posiada przydatne funkcje w dużym stopniu ułatwiające pracę, dzięki czemu doceniło go już wielu inżynierów konstrukcji stalowych i żelbetowych na całym świecie.